Ľudia vidia iba to, čo sú pripravení vidieť (Ralph Waldo Emerson)

  • sk
  • en

logo

Centrum prenatálnej ultrazvukovej diagnostiky

* CRL (Crown Rump Length) je temeno-kostrčová vzdialenosť plodu, ktorá je získaná ultrazvukovým meraním. Ak ste už absolvovali ultrazvukové vyšetrenie a poznáte hodnotu CRL, môžete ju zadať do výpočku spolu s dátumom poslednej menštruácie. Tento spôsob výpočtu je vhodný hlavne ak nepoznáte dátum vašej poslednej menštruácie. Ak zadáte aj hodnotu CRL aj dátum poslednej menštruácie, môžete si overiť, či sa veľkosť plodu podľa ultrazvuku zhoduje s gestačným vekom vypočítaným podľa poslednej menštruácie. V prípade, že je rozdiel medzi gestačným vekom vypočítaným na základe poslednej menštruácie a na základe hodnoty CRL sedem a viac dní, je presnejšie sa v ďalšom priebehu gravidity držať výpočtu dĺžku gravidity podľa CRL.