Ľudia vidia iba to, čo sú pripravení vidieť (Ralph Waldo Emerson)

  • sk
  • en

logo

Centrum prenatálnej ultrazvukovej diagnostiky

Gynekologický ultrazvuk

Naše zariadenie poskytuje ultrazvukové vyšetrenie maternice, vaječníkov a malej panvy s využitím dvoj/trojrozmerného ultrazvuku a Dopplerovského ultrazvuku (zhodnotenie veľkosti patologických útvarov maternice a vaječníkov, ich prekrvenia, posúdenie rastu folikulov vo vaječníkoch, prítomnosť cýst, tumorov a pod.).