Ľudia vidia iba to, čo sú pripravení vidieť (Ralph Waldo Emerson)

  • sk
  • en

logo

Center of prenatal ultrasonographic diagnostics

Where to find us

Click on the map below
Our residence

Map: Google maps