Ľudia vidia iba to, čo sú pripravení vidieť (Ralph Waldo Emerson)

 • sk
 • en

logo

Centrum prenatálnej ultrazvukovej diagnostiky

MUDr. František Grochal

MUDr. František Grochal

 • 1998 promócia na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.
 • Od augusta 1998 do 31. marca 2013 lekár Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia ÚVN SNP Ružomberok.
 • 2001 špecializácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo (atestácia I. stupňa).
 • 2006 špecializácia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo (špecializácia v súlade s Prílohou C, Smernice Rady 93/16/EHS v znení neskorších právnych aktov Európskych spoločenstiev).
 • 2005 - 1. miesto v celosvetovej súťaži v prenatálnej diagnostike vrodených vývojových chýb plodu, "Case of the week"
 • Október 2006 - September 2007: ročná stáž v prenatálnej ultrasonografickej diagnostike v Inner Vision Women's Ultrasound, Nashville, Tennessee, USA (školiteľ - Philippe Jeanty, MD, PhD).
 • 25.06. 2010 - Subšpecializačná atestácia v odbore ultrasonografia v gynekológii a pôrodníctve.
 • Od roku 2006 koeditor TheFetusNet websíte.
 • Od marca 2010 - lekár súkromného centra Femicare, s.r.o. (Centrum prenatálnej ultrazvukovej diagnostiky, Martin)

Konzultanti

Philippe Jeanty, MD, PhD

Inner Vision Women‘s Ultrasound, Nashville, Tennessee, USA

Philippe Jeanty patrí medzi svetovo uznávané autority prenatálnej ultrasonografie. Je autorom veľkého množstva publikácií a každoročne prednáša na mnohých podujatiach doma aj v zahraničí. Jeho prednášky sú vždy obohatené názornými kresbami, robiacimi zo zložitého jednoduché a z nezrozumiteľného zrozumiteľné. Príprave jeho predášok, obrázkov a animácií venuje stovky hodín, využívajúc celú radu počítačových programov. Toto jeho hobby ako aj jeho vynikajúce rečnícke schopnosti robia jeho prednášky veľmi atraktívnymi a žiadanými.

Dostalo sa mi v živote obrovskej cti pracovať rok s Philippe Jenatym v jeho Inner Vision Women‘s Ultrasound a vďaka jeho pohostinnosti som s nim mohol bývať na jeho farme vo Fairview. Spoznal som tak človeka, ktorý sa stal nielen mojim učiteľom, ale aj priateľom, s ktorým som prežil veľa zážitkov. Tento človek úplne zmenil môj život, ukázal mi novú zaujímavú cestu v mojej praci, a svojou životnou múdrosťou a filozofiou mi pomohol prekonať množsto prekážok. Ďakujem za všetko Philippe!

Philippe Jeanty, MD, PhD
Príjemné chvíle v práci a na farme Philippe Jeantyho