Ľudia vidia iba to, čo sú pripravení vidieť (Ralph Waldo Emerson)

  • sk
  • en

logo

Centrum prenatálnej ultrazvukovej diagnostiky

Je ultrazvuk bezpečný pre moje dieťa?

Áno. Ultrazvuk sa používa v prenatálnej diagnostike už mnoho rokov a jeho škodlivosť pre dieťa nebola doteraz dokázaná. Ultrazvuk bol veľmi intenzívne testovaný v laboratórnych podmienkach a jeho vplyv na poškodenie tkanív pri diagnostických intenzitách sa nepotvrdil. Napriek tomu sa v snahe čo najviac chrániť vaše dieťa, snažíme limitovať expozíciu ultrazvuku len na nevyhnutnú úroveň. Držíme sa odporúčaní amerického Úradu pre dohľad nad potravinami a liečivami (FDA, Food and Drug Administration) a Amerického inštitútu ultrazvuku v medicíne (American Institute of Ultrasound in Medicine), nerobiť ultrazvuk len pre zábavu, bez diagnostických cieľov. Preto 3D/4D ultrazvuk poskytujeme pacientkám len ako súčasť medicínskeho vyšetrenia plodu, sledujúc predovšetkým diagnostické účely.

Môže sa pri mojom vyšetrení zúčastniť môj manžel, partner, deti či iné osoby?

Áno, je na želaní pacientky, či chce aby sa pri vyšetrení zúčastnili aj jej blízke osoby. Vyšetrenie však vyžaduje koncentráciu a pozornosť lekára, aby neboli prehliadnuté ani malé detaily poukazujúce na prípadné anomálie či komplikácie. Je preto v záujme pacientky, aby príliš veľa osôb, alebo ich nevhodné správanie, nevyrušovali lekára pri vyšetrení.